Achtergrondinformatie

Nice to Meet Music is een jaarlijks terugkerend fanfareorkestproject. Nice to Meet Music (afgekort NM2) is bedoeld voor enthousiaste musici in de leeftijdscategorie tussen 15 en 30 jaar die meer willen doen met muziek. Nice to Meet Music is een project van Stichting TacT Muziek gevestigd te Zwolle.

Doelstellingen

Nice to Meet Music stelt zich ten doel:
– Het formeren van een fanfareorkest bestaande uit jonge musici afkomstig uit geheel Nederland, dat concerten zal geven ter promotie van de (blaas)muziek.
– Jonge musici op een ambitieuze en inspirerende wijze te laten musiceren dat mede ten goede komt aan de eigen muzikale ontwikkeling.
– Jonge musici kennis te laten maken met vernieuwend orkestrepertoire en speelmogelijkheden van een fanfareorkest.
– het bevorderen van participatie bij de plaatselijke amateur-muziekvereniging.

Toelichting bij de doelstellingen:

Het imago van de (blaas)muziekverenigingen is er de laatste jaren niet beter op geworden. Veel jonge kinderen kiezen voor een andere, vaak meer tijdelijke hobby dan voor het leren bespelen van een blaasinstrument. De fanfare of harmonie kent men alleen van de straatmarsen die tijdens feesten als Koninginnedag gehoord worden, met de vaak oubollige entourage daaromheen. De huidige cultuur in de wereld van de HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) is echter meer in ontwikkeling dan ooit tevoren.

De ambitieuze jonge muzikant wordt bij muziekverenigingen niet altijd volledig in de behoefte voorzien. Enerzijds overstijgt de muzikant het gemiddelde speelniveau van het orkest. Anderzijds heeft de muzikant behoefte om zich verder daartoe te ontwikkelen. De vereniging heeft niet altijd de middelen om hierin te voorzien. Nice to Meet Music wil een nieuw licht laten schijnen op de hobby van blaasmuziek en zodoende het behoud van de jonge muzikant voor de eigen vereniging.

De uitspraak van Gustav Mahler is nog steeds van toepassing; ‘Goede noten maken betere orkesten’ is de grondslag van Nice to Meet Music. Door een uitdagend en inhoudelijk goed repertoire wil Nice to Meet Music inspirerend zijn voor de deelnemers én toehoorders. Door het enthousiasmerende karakter van het project zullen muzikanten deze motivatie meenemen naar hun eigen vereniging. Hiermee draagt Nice to Meet Music bij aan de imago verbetering en het voortbestaan van de blaasmuziek.

Inhoud

Er wordt een fanfareorkest opgericht waaraan jonge mensen kunnen deelnemen. Deelnemers dienen minimaal 15 jaar te zijn en minimaal te spelen op het niveau van het door de bonden landelijk erkende B-diploma of een vergelijkbaar niveau. Het orkest zal in een korte en intensieve periode repeteren.
Het orkest staat onder leiding van twee jonge (afgestudeerde) vakbekwame dirigenten die gewend zijn om met jonge mensen te werken. Tijdens de repetitieperiode zullen de dirigenten elkaar afwisselen om zoveel mogelijk rendement uit de repetities te halen. Beide dirigenten zullen tijdens de concerten ook afwisselend leiding geven aan het orkest.

Vorm

Er zullen drie repetitiedagen zijn, waarvan de laatste twee aaneengesloten. De eerste repetitiedag zal ter kennismaking zijn, zowel persoonlijk als van de muziek. De overige repetitiedagen zullen de te spelen stukken muzikaal inhoudelijk worden uitgediept en afgewerkt. Dit zal plaatsvinden in een groepsaccommodatie. In deze groepsaccommodatie zullen ook overnachtingen plaatsvinden om naast de muzikale ontwikkeling ook een sociale ontwikkeling te laten plaatsvinden welke voorwaardenscheppend is voor het succes van het project.

Op de concertdag zullen drie concerten worden gegeven. Het programma behelst een repertoire van een uur. De drie concerten zullen in drie verschillende steden in Nederland worden gegeven. Deze concerten zijn bij voorkeur in de open lucht en vrij toegankelijk voor het publiek. Bij voorkeur wordt dit concert gegeven midden tussen het al aanwezige publiek in een stad, het winkelend publiek. Het orkestrepertoire zal hierop afgestemd zijn. Het bevat naast concertante fanfaremuziek ook moderne (populaire) muziek. De uitspraak ‘van barok tot rock’ is hierbij doeltreffend.

Deelname is voor een ieder vrij mits voldaan wordt aan de reeds eerder genoemde toelatingseisen. Er zal sprake zijn van een passieve auditie, waarbij eventueel opgegeven referenties zullen worden geraadpleegd. De PR zal worden gemaakt via (landelijke) media muziekverenigingen en muziekscholen. Er zal een speciale pr-brigrade, bestaande uit oud-musici van eerdere NM2-projecten, worden opgericht die de verenigingen bezoekt en voorziet van de informatie door middel van flyers. Daarnaast zal er een folder en een website ontwikkeld worden voor deelnemers. Voor de concerten zal er pr-materiaal worden ontwikkeld en dit zal via de vereniging waar wordt gespeeld worden verspreid in bijvoorbeeld kranten en via affiches.

Artistiek belang

Het artistieke belang van dit project is tweeledig. Enerzijds zullen deelnemers bewuster worden van hun eigen muzikale niveau en dit niveau verder ontwikkelen. De intensiviteit van de repetitieperiode zal bijdragen aan een geschaafd en compleet kwalitatief muzikaal verantwoord eindproduct. Deelnemers zullen zich muzikaal verrijken en kunnen dit weer investeren in hun eigen vereniging. De kennismaking met een andere benadering van muziek, met andere vormen en andere klanken, zal de visie van deelnemers over muziek maken kunnen ontwikkelen.

Anderzijds zal er aan het publiek, welke in vele gevallen onverwacht wordt geconfronteerd, een andere kennismaking maken met fanfaremuziek en de veelzijdigheid daarvan. Er zal getoond worden wat een afgewogen en modern repertoire is en vooral hoe enthousiast en inspirerend de uitvoering daarvan kan zijn door jonge musici. Nice to Meet Music is het toonaangevende en vernieuwende orkestproject van Nederland voor jonge musici!