NM2 wordt mede mogelijk gemaakt door…

UTS Hersevoort

UTS Hersevoort

JM Ontwerp

JM Ontwerp

En u?…

Het fanfareorkestproject Nice to Meet Music is niet mogelijk zonder steun van anderen. Draagt u blaasmuziek een warm hart toe en kunt u op enigerlei wijze bijdragen tot het succes van Nice to Meet Music? Neem dan contact met ons op. Dit kan via ons mailadres info@nicetomeetmusic.nl